Program konference

Předsálí, on-line

8:00 - 11:00: Registrace

9:00 - 14:00: Prezentace posterů

 1. Balner Radim (VŠB-TUO): Návrh mapového podkladu pro tematické mapy chráněné krajinné oblasti Poodří
 2. Dunčková Dominika (Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava): ArcGIS Online ako nástroj tvorby jednoduchého IS obce
 3. Handrychová Barbora (FŽP UJEP): Rekonstrukce hydrografické sítě v oblastech s povrchovou těžbou uhlí s využitím starých map
 4. Jarna Alexandra (VSB TU Ostrava): Geomorfologie glaciální a neglaciální krajiny v horských oblastech; testování procesů formování s využitím popisu pomocí GIS
 5. Juráš Jan (VŠB-TUO): Vyhodnocení budov z digitálních leteckých snímků detekcí a klasifikací založenými na objektech
 6. Karas Ján (VŠB-TUO): Modal split pre dojížďku do zaměstnání - nabídka a realita v roce 2011
 7. Klajblová Eva (VŠB-TUO): Zpracování a vizualizace fenologických a epidemiologických dat v Plzeňském kraji
 8. Konečná Kateřina (VŠB-TUO): Časoprostorová analýza hlášení závad v Jihlavě
 9. Kožáková Lenka (VŠB-TU Ostrava): Smery migračných pohybov do/z krajských miest ČR
 10. Kučera Jiří a kol. (Masarykova univerzita): Analýza viditelnosti
 11. Mitana Marek (VŠB-TU Ostrava): Prostorová analýza drogové problematiky v Ostravě
 12. Navrátil Boris (VŠB-TUO): Analýza vývoje krajinného pokryvu v CHKO Poodří
 13. Panák Martin (Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta Katedra kartografie, geoinformatiky a DPZ): Spracovanie dát získaných z fotogrametrických a bezpilotných lietadiel
 14. Poláková Radka, Abrahám Dominik (Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave): Vyhľadávanie najefektívnejšej trasy v komunikačných sieťach s využitím projektu pgRouting
 15. Gajdečka Marek (VŠB-TUO): Analýza návštěvnosti Krkonošského národního parku
 16. Taichman Martin (VŠB-TUO): Porovnání rychlosti mapového serveru GeoServer při přístupu k PostGIS a ArcSDE
 17. Večerková Monika (VŠB-TUO): Věrohodnost lokalizace železničních přejezdů v datech OpenStreetMap
 18. Zhong Li (University of Singapore): Fuzzy logic in intelligent adaptable systems (nesoutěžní poster)

14:00 - 15:00: Dovednostní soutěž

14:00 - 16:00: Hlasování o nejlepší poster

Sál NA2 - Sekce Bc., zahájení, zakončení

8:45 - 9:00: Slavnostní zahájení, představení sponzorů, představení organizátora (předsedá Jan Růžička)

9:00-12:00 Odborná sekce (předsedá Petr Rapant)

 • Bernát Henrich (VŠB-TUO): Lokalizace starých důlních děl z historických podkladů
 • Durchánková Dana (VŠB-TUO): Zaměření hrobových míst a tvorba webové mapové aplikace
 • Bartošová Lucie (Univerzita Palackého Olomouc): Vizualizace vybraných částí nového územního plánu města Olomouce
 • Holá Markéta (Fakulta životního prostředí, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně): Přeshraniční vývoj krajiny v okolí obce Jilmová
 • Šajer Ivo (VŠB-TUO): Publikace Socioekonomického atlasu Ostravy na webu
 • Schreier Adam (VSB-TUO): Porovnání rychlosti mapového serveru GeoServer při přístupu k různým datovým skladům
 • Stejskal Jiří (VŠB-TUO): Správa geodat městského úřadu postavená na open source
 • Šugar Petr (VŠB-TUO): Informační systém geologických sbírek
 • Jindra Martin (Univerzita Palackého v Olomouci): Změny sítě veřejné linkové dopravy Olomouckého kraje od roku 1980
 • Bláhová Monika (Masarykova univerzita): Mapová aplikace pro fotograficky zajímavá místa v okolí Brna

12:00 - 13:00 Oběd

13:00 - 15:30 Odborná sekce (předsedá Michal Kačmařík)

 • Kantor Jan (Masarykova Univerzita): Návrh kompozice mapových výstupů pro účely vizualizace dat Stavebního a Technologického pasportu MU
 • Kluzová Iveta (Masarykova Univerzita): Návrh a testování vybrané kartografické vizualizace Integrovaného záchranného systému
 • Králík Tomáš (Univerzita Palackého v Olomouci): Anaglyfové vizualizace stavby areálu Šantovka
 • Příborský Jan (Univerzita Palackého v Olomouci): Mapa budov a zařízení v majetku Statutárního města Olomouce
 • Zlý Vojtěch (VŠB-TU Ostrava): Zpracování dopravních dat v prostředí prostorové databáze
 • Kostolný Róbert (VŠB-TUO): Dlhodobé porovnanie kvality výsledkov techniky dvojitých diferencií a techniky PPP pre účely GPS meteorológie
 • Putalová Lenka (Univerzita Palackého v Olomouci): Analýza mentálnej mapy Afriky žiakov gymnázií v Českej republike a na SLovensku
 • Šimbera Jan (Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta): Vymezování funkčních regionů v prostředí GIS

15:25 - 15:40 Přestávka

15:40 - 16:45 Odborná sekce (předsedá Pavel Švec)

 • Fröhlich Václav (VŠB-TUO): Analýza změn rozšíření invazního neofytu rodu křídlatka (Reynoutria spp.) v povodí Morávky
 • Hrudičková Marie (Univerzita Palackého v Olomouci): Změny vegetačního pokryvu v CHKO Litovelské Pomoraví
 • Kajgr Václav (VŠB-TU Ostrava): Mapování výskytu vážek
 • Pražák Daniel (VŠB - TUO): Zpracování a vizualizace fenologických dat

16:45 - 17:00 Zasedání poroty

17:00 - 18:00 Vyhlášení výsledků a předání cen (předsedá Jan Růžička)

Sál NA3 - Kategorie Mgr.

9:15 - 12:00 Odborná sekce (předsedá Tomáš Peňáz)

 • Kisztner Juraj (VŠB-TUO): Využití technologie Kinect v oblasti navigace tělesně postižených osob
 • Matoláková Radka (VŠB-TUO): Detekce anomálního chování uživatelů katastrálních mapových služeb
 • Solanská Markéta (Univerzita Palackého v Olomouci): Synchronizace a replikace geodat v prostředí ESRI platformy
 • Komárek Jan (Česká zemědělská univerzita v Praze): Vyhodnocení topografických dat pro účely precizního zemědělství v podmínkách ČR
 • Kalivoda Martin (Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave): Tvorba nástrojov na optimalizáciu nepravidelných trojuholníkových sietí pre modelovanie georeliéfu
 • Miloslav Ofúkaný: Představení portálu GEOINFORMATIKA.sk a nových služeb společnosti GeoCommunity
 • Miroslav Horváth: Představení společnosti Bohemia Interactive Simulations

12:00 - 13:00 Oběd

13:00 - 15:00 Odborná sekce (předsedá Kateřina Růžičková)

 • Zimmermann Michal (Masarykova univerzita): Možnosti dolování a vizualizace dat ze sociálních sítí
 • Matuszczyk Martin (VŠB - TUO): Monitoring cen nemovitostí z inzerce realitního portálu
 • Straková Jana (VŠB-TUO): Analýza priestupkov z dát Mestskej polície v Ostrave
 • Tesla Jan (VŠB-TUO): Prostorová analýza dat dopravních nehod v České republice
 • Pondelík Radovan (Technická univerzita vo Zvolene): Návrh projektu Miestneho územného systému ekologickej stability pre kataster obce Slovenská Ľupča
 • Kostka Václav (VŠB-TUO): Vývoj aplikace pro navigaci v Porubském areálu VŠB-TU Ostrava

15:00 - 15:15 Zasedání poroty

Bar Wagon

19:00 - ??:?? Posezení v baru Wagon

 • Pití v hodnotě 3000 Kč sponzoruje Občanské sdružení Otevřená GeoInfrastruktura. Na čepu Svijany 11° a 13°, Poličský Záviš 12° a Ostravar 12°.
 • K dispozici je gril, pokud chcete grilovat bylo by vhodné si donést na grilování příslušné ingredience.
 • Drobné občerstvení, neupřesněného rozsahu a obsahu, se pokusíme zajistit.

Změny v programu jsou vyhrazeny.