Dovednostní soutěž

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, HGF, Institut geoinformatiky pořádá dovednostní (on-line) soutěž zaměřenou na práci s prostorovými daty, jejich vyhledávání na Internetu a cílené zpracování

Termín konání: 29.5.2015, 14:00

Kategorie: středoškolská, vysokoškolská

Registrace je povinná pouze v případě, že chcete soutěžit z místa konání konference GISáček.

Hlavní cena: Tablet v hodnotě 3000 Kč

K účasti v soutěži je nutné mít přístup k internetu a e-mail. Pro středoškolskou úroveň je vhodné vědět co znamenají souřadnice GPS. Pro vysokoškolskou úroveň je vhodné vědět jak pracovat s prohlížecí nebo stahovací službou dle INSPIRE.

Soutěž bude spuštěna na této stránce v pátek 29.5.2015 ve 14:00