Výsledky z roku 2015

Diplomové práce
1. místo Šarata Jan (Univerzita Palackého v Olomouci): Pokročilé prostorové vyhledávání v mobilních GIS aplikacích
2. místo Marvalová Jindra (Západočeská univerzita v Plzni): Kontrola údajů a vazeb stavebních objektů vedených v RÚIAN
3. místo Macků Karel (Univerzita Palackého v Olomouci): Geostatistické analýzy účinnosti nových enviromentálně šetrných technologií pro čištění vod a půdy
Bakalářské práce
1. místo Mach Dávid (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta): Návrh opatrení na zlepšenie stavu ekologickej stability územia vybraného poľnohospodárskeho podniku.
2. místo Barvíř Radek (Univerzita Palackého v Olomouci): Implementace 3D tisku pro tvorbu fyzických modelů reliéfu a povrchu
3. místo Struhár Juraj (VŠB-TUO): Vizualizace signálů GNSS v prostředí Google Earth
Dovednostní soutěž
1. místo Jaroslav Horáček
2. místo Veronika Tupá
3. místo Jana Cigánová