Menu

GISportal.cz

egako.eu

Pro autory

Příspěvky jsou přijímány na základě schváleného abstraktu členy programového výboru. Pokud o to autor požádá, bude provedeno recenzní řízení 2 recenzenty; takové příspěvky budou ve sborníku zřetelně označeny jako recenzované.

Vložné

Při včasném dodání referátů získají autoři (v případě více autorů první z uvedených) zvýhodněnou cenu vložného.

Přihlášení

Přihlášení referátů je možné pomocí elektronické přihlášky dostupné na webových stránkách konference. Na konferenci je možné přihlásit příspěvek v kategorii sdělení (referát) nebo vědecký článek (recenzovaný referát). Příspěvky v kategorii sdělení jsou přijímány na základě posouzení a schválení abstraktu.

Příspěvky v kategorii vědecký článek jsou přijímány na základě recenzního řízení (nejméně 2 anonymní recenzenti). Při včasném dodání referátů získá autor zvýhodněnou cenu vložného. Všechny akceptované referáty budou k dispozici na sympoziu v elektronickém sborníku s ISBN/ISSN. Referáty mohou být prezentovány i formou posteru.

V rámci sympozia GIS Ostrava 2018 je organizována rovněž konference GIS Ostrava 2018 - GIS for Safety & Security Management. Registrujte prosím výsledky své práce i na tuto konferenci. Pro účastníky obou konferencí je připraven výhodný registrační poplatek.

Pokyny, šablona a prohlášení

Pro autory jsou k dispozici pokyny pro psaní příspěvku, šablona pro formátování příspěvku a autorské prohlášení.

Důležitá data

Registrace referátu

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinnéSouhlasím se zpracováním osobních údajů v databázi pro potřeby sympozia dle zákona 101/2000 Sb. o ochranně osobních údajů.

Prezentace

Vaše prezentace by měla trvat 15 minut (placená firemní pak 20 minut). K dispozici je datový projektor, laserové ukazovátko a PC s MS Office 2010 a Adobe Acrobat Reader.

Vaše prezentace je zaznamenávána na videokameru.

Pokud potřebujete použít vlastní notebook, napište nám na gisostrava@vsb.cz. Použití vlastního notebooku je možné jen ve vyjímečných případech, byli bychom rádi kdybyste využívali pouze prezentace ve formátech PPT (PPTX) nebo PDF na připraveném PC.

Vaši prezentaci nahrejte u registrace nejpozději na začátku přestávky, která je před blokem, ve kterém prezentujete. K dispozici nebude CD-ROM mechanika, proto prosím přineste vaši prezentaci na USB Flash disku.

Poster

K dispozici jsou tabule velikosti A0. Můžete si vybrat libovolnou z nich. Tabule jsou očíslovány. Tato čísla budou použita při hlasování účasníků a členů programového výboru při hodnocení nejlepšího posteru.