Menu

GISportal.cz

egako.eu

GISáček 2018

Termín: 21.3.2018 od 9:00 na místnosti NA3

Fotografie

Konference GISáček, jako každoroční součást univerzitního života, je určená studentům vysokých škol, kteří zde mají možnost prezentovat výsledky svých odborných studentských prací. Stejně jako v předchozích letech bude konference součástí Sympozia GIS Ostrava 2018, které bude probíhat ve dnech 21.3.-23.3.2018. Všichni aktivní účastnici se mohou zdarma tohoto sympozia zúčastnit.

Sponzoři a partneři

ARCDATA    CGI    DIGIS    geoczech    gisportal    GeoBusiness    Hrdlička    T-MAPY   

Program

Program ke stažení

Jako vždy bude i letos konference otevřená pro všechny studenty bakalářských a magisterských programů všech vysokých škol v České a Slovenské republice a Polsku, kteří zpracovávali v rámci svých semestrálních, bakalářských, a diplomových prací témata z oblasti geoinformatiky a geoinformačních technologií včetně jejich aplikací.

Zúčastnit se může každý, kdo má zájem prezentovat nebo jen shlédnout výsledky práce vystupujících studentů. Prezentace budou akceptovány v českém, slovenském i anglickém jazyce.

Zájem o konferenci vždy projevili zástupci veřejné správy a firem. Využijí tak příležitost navázat kontakty se studenty jako s potenciálními zaměstnanci ještě v době jejich studia a případně ovlivnit témata jejich příštích samostatných prací, při jejichž řešení je možné si vyzkoušet spolupráci.

K aktivní účasti je nutná registrace abstraktu. Registrace se provádí v registračním systému konference GIS pro podporu bezpečnosti a krizového řízení. V seznamu témat vyberte téma GISáček.