Menu

GISportal.cz

egako.eu

Semináře

Missing maps mapathon

David Kocich (Missing Maps Ostrava), dkocich@gmail.com
Miloslav Ofúkaný (AMAVET klub č. 962, Missing Maps Slovakia), ofukany@geocommunity.eu

Mapathon is a map-based encounter-in this case, with OpenStreetMap, a freely accessible and editable map of the world, from which data is also acquired by the Seznam (Mapy.cz) and Google. Missing Maps is a project that aims to focus volunteers' efforts and mapping on the most endangered places in the world (due to epidemics, floods, poverty, etc.). Come and support the work of humanitarian organizations like Doctors Without Borders and the Red Cross by helping to map white space on the map. The action is designed for complete beginners as well as advanced users. So far, some 34 000 editors have been involved in the project, which has mapped over 14 million buildings and 1.5 million kilometers of roads.

It is recommended to bring your own notebook, charger, external mouse for the workshop. It is required to register in advance at OpenStreetMap (https://www.openstreetmap.org/user/new). During the workshop, users will be trained to work with the web ID editor and JOSM desktop editor, principles of the mapping itself. During the workshop, there will be discussions on the topics related to OpenStreetMap and the practical usage of created maps.

More information:
https://www.lekari-bez-hranic.cz/missing-maps
https://www.facebook.com/groups/MissingMapsOstrava/

VELKÁ GEODATA – možnosti a příležitosti (Autoři: Igor IVAN, Petr KUBÍČEK, Jiří ČTYROKÝ, Jiří HORÁK)

Big data stojí v centru pozornosti řady oborů, geoinformatiku nevyjímaje, protože přináší velké možnosti využití zejména z hlediska zpracování velkého objemu anonymizovaných dat s často výhodným prostorovým a časovým rozlišením. Seminář si klade za cíl seznámit s možnostmi zpracování tzv. velkých geodat, demonstrovat vhodné metody analýz na praktických ukázkách, předvést výsledky využití velkých geodat zejména z ČR a upozornit na problémy, se kterými se zpracovatelé a uživatelé mohou setkat. Zaměřuje se především na data mobilních operátorů a sledování tzv. dynamické populace, důležité pro řadu aplikačních oblastí, včetně krizového řízení a bezpečnosti. Seminář připravují společně institut geoinformatiky (VŠB-TU Ostrava), Geografický ústav, Laboratoř geoinformatiky a kartografie (MU Brno) a Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, z nichž každý připraví své praktické ukázky a vysvětlí své zkušenosti.

Zpracování (geo)dat v R (Jan Caha, MENDELU)

V posledních letech jsme svědky velice dynamického vývoje nástrojů určených pro zpracování dat. Tento vývoj se týká zejména programovacích jazyků a prostředí R a Python, které patří mezi nejčastěji využívané nástroje v tzv. Data Science. Mnohé z konceptů, postupů a nástrojů používaných pro Data Science jsou vysoce relevantní i pro geoinformatiku. V rámci semináře budou představeny hlavní aktuální trendy a novinky v R s důrazem na následující témata: opakovatelnost analýz, vytváření výstupních zpráv a reportů, zpracování geografických dat, vizualizace a interaktivní vizualizace dat. Seminář předpokládá základní znalosti jazyka R a prostředí RStudio.

Registrace semináře

Nabízíme možnost zorganizovat vlastní odborný seminář v rámci konání konference. Pokud máte zájem připravit vlastní seminář, kontaktujte nás prosím na gisostrava@vsb.cz.