Menu

GISportal.cz

egako.eu

Vložné

plné vložné do 2. 2. 20183300 Kč
plné vložné po 2. 2. 20183800 Kč
autoři do 2. 2. 2018 (autorské vložné platí jen pro jednoho z autorů)2400 Kč
studenti prezenčního vysokoškolského studia (pokud nejsou autory)1500 Kč
Doplatek za účast na přednáškách konference GIS Ostrava 2018 - GIS for Safety & Security Management (platí pouze v případě platby za účast na konferenci GIS Ostrava 2018 - GIS pro podporu bezpečnosti a krizového řízení)1000 Kč
Sleva pro členy CAGI, ČKS– 200 Kč/osoba

Základní vložné (plné, autorské nebo studentské) zahrnuje vstup na jednání všech sekcí na konferenci GIS Ostrava 2018 - GIS pro podporu bezpečnosti a krizového řízení, dále občerstvení v průběhu konference, oběd, welcome drink, raut a propagační materiály.

Vložné není možné uhradit v hotovosti. V případě, že se zaregistrujete tesně před konferencí a vložné již nestihnete zaplatit předem, je možné jej uhradit dodatečně po konferenci. V případě potřeby můžeme vystavit fakturu.

Storno podmínky

Registrace na sympozium je závazná. O zrušení vaši účasti je potřeba informovat sekretariát formou emailu na adresu gisostrava@vsb.cz.