GISáček

DomůNahoruInst. geoinformatikyGISáček 2001GISácek 2002GISáček 2003GISáček 2004GISáček 2005GISáček 2006GISáček 2007

Domů
Nahoru


Sborník studentské konference

GISáček 2000

25.5. 2000

(Jednotlivé dokumenty sborníku vytvořili sami autoři příspěvků. Pořadatelé konference nenesou žádnou odpovědnost za obsahovou ani grafickou úroveň příspěvků.)

Glacová, M.

GIS prostoru haldy Nové huti

Referát  Prezentace

Paulas, M.

Vytvoření informačního systému pro sledování jímacího území Doubrava – Špluchov

Bařinka, A.

IS Geologického pavilonu

Botur, R.

Využití DMT v podmínkách GIS OVAK

Bukowczan, M.

Realizace vizualizačního efektu stínování objektů pomocí rastrových operací v prostředí ESRI MapObjects

Gába, M.

Analýza regionální dostupnosti vybraných typů zdravotnických zařízení v prostředí GIS

Hanzlová, M.

Aplikace systému řízení jakosti dle norem ISO9000 v oblasti geodat

Referát  Prezentace

Hermann, J.

GIS geologie území Nové huti

Kettner, T.

Vytvořeni 3D modelu NH

Referát  Prezentace

Kocourek, J.

Mapy pro výuku na WWW

Referát  Prezentace

Kostelníček, J.

Návrh a realizace prog. nadstavby pro pasport VO

Matouch, R.

Statistické sledování událostí - visualizace dat

Pomezný, P.

GIS jako nástroj pro podporu hodnocení krajinné zeleně

Referát  Prezentace

Stankovič, J.

Sledování kolejových vozidel v objektu NH

Referát  Prezentace

Stříž, M.

Aplikace GIS v hydrometeorologickém ústavu

Referát  Prezentace

Svoboda, P.

GIS důlních otřesů v Ostravsko - karvinské pánvi

Referát  Prezentace

Bauckmann, D.

Virtuální realita a GIS

Referát  Prezentace

Hynčica, R.

Optimalizace hranic hasebních obvodů s využitím funkcí GIS pro analýzu a modelování

Referát  Prezentace

Jánošík, P.

Vliv dopravní obslužnosti území na ukazatele nezaměstnanosti v okrese Nový Jičín

Referát  Prezentace

Kuchejda, L.

Implementace klasifikačních metod v prostředí ESRI MapObjects

Referát  Prezentace

Marenčík, S.

Vytvoření grafického rozhraní pro komunikaci s uživateli metainformačního systému CAGI

Referát  Prezentace

Pospíšil, J.

Metainformační systém důlní dokumentace OKD

Referát  Prezentace

Stančík, P.

Mapový klient pro IS arboreta

Referát  Prezentace

Tomášek, J.

Analýza a modelovaní tras svozu komunálního odpadu s využitím GIS

Referát  Prezentace

Válek, T.

Mapování výskytu křídlatky v oblasti řeky Morávky

Referát  Prezentace

Uchytil, J., 
Vinkler, P.

Návrh a implementace algoritmů pro správu a údržbu liniových dat – linek MHD a algoritmů pro nalezení trasy v rámci této sítě

Referát  Prezentace

Vojtek, D.

Výpočet dostupnosti GPS s ohledem na konfiguraci terénu

Referát  Prezentace

Záruba, M.

Implementace speciálních vizualizačních efektů v prostředí ESRI MapObjects

Referát  Prezentace

Králová, K., Lesák, M., Novák, M.

Rozptylová studie okresu Opava

Referát  Prezentace

Růžička, J.

Metainformační systém CAGI

Referát  Prezentace
 

Copyright (C) VŠB - TU Ostrava, Institut geoinformatiky, 2001-3. Všechna práva vyhrazena. 
V případě, dotazů, komentářů, připomínek kontaktujte www-gis.hgf@vsb.cz
Tato stránka byla naposledy aktualizována: 29.03.2006 16:16
Stránky jsou optimalizovány pro Microsoft Internet Explorer v. 5.0 a vyšší.
Jsou vytvářeny v programovém prostředí FrontPage 2003.

NAVRCHOLU.cz