Seznam referátů řazený dle témat

GeoInfoStrategie a infrastruktury pro prostorové informace

Dálkový průzkum Země (vč. lidaru)

Globální polohové a navigační systémy

Vizualizace a kartografie

Geoinformatika pro sociální geografii a regionalistiku

Geoinformatika pro dopravní plánování a modelování

Aplikace geoinformačních technologií v zemědělství a lesnictví

Implementace INSPIRE

Aplikace geoinformačních technologií v ochraně životního prostředí

Aplikace geoinformačních technologií v operačním a krizovém řízení

Vzdělávání a popularizace v oblasti GIScience

Geoinformatika ve veřejné správě

Datové zdroje, problematika velkoobjemových dat

Databázové řešení v GIS

Komunitní data (crowdsourcing)

Vývoj GIS aplikací