Seznam referátů řazený dle témat

GeoInfoStrategie a infrastruktury pro prostorové informace

Prostorové interpolační metody v praxi

Vizualizace a kartografie pro modelování povrchů

Geoinformatika pro sociální geografii a regionalistiku

Geoinformatika pro dopravní plánování a modelování

Aplikace geoinformačních technologií v zemědělství a lesnictví

Aplikace geoinformačních technologií v hydrologii

Aplikace geoinformačních technologií v ochraně životního prostředí

Implementace INSPIRE

Nové trendy v geoinformatice

Geoinformatika ve veřejné správě

Vývoj GIS aplikací

Open Source v geoinformatice

Databázová řešení v GIS

Zdroje dat pro modelování povrchů

DPZ (vč. lidaru) pro modelování povrchů