GIS OSTRAVA 2010

VŠB - TU OSTRAVA, 24. - 27. 1. 2010

Seznam autorů dle abecedy/List of authors

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W Z
A

Authors Title Number
Adamec, M.
Vliv použitých výškových dat na výsledky srážkoodtokového modelování v povodí Lubiny CZ_6_5
Alonso, C., Malpica, J. A. Towards a fully automatic cartographic feature extraction EN_1_8

Return to List of papers


B

Authors Title Number
Barka, I., Bucha, T. Processing and utilization of remote sensing data in the regional information system (RIS) of ecological and productive state of forest EN_10_1
Barták, V. New computer program for digital terrain analysis EN_3_5
Bartečko, A., Kořínek, K. Když je interoperabilita jen prázdným slovem... P_1
Bartoš, J., Souček, P. Publikační databáze grafických dat Katastru nemovitostí CZ_2_1
Bicanová, M. Porovnání extrakce objektů z obrazových dat pomocí extenzí Image Analysis a Feature Analyst P_2
Biskupič, M., Barka, I. Spatial modelling of snow avalanche run-outs using GIS EN_3_4
Bitta, J., Jančík, P., Pavlíková, I. Automatizované generování map v systému ADMoSS EN_6_4
Boukerch, I., Bachir, T., Kheira, A., Mohamed, H., Hichem, D., Hocine, A. The “spatio-cadaster” a solution for the Algerian steppe and saharian regions cadastral work EN_1_19
Boukerch, I., Takarli, B., Djilali, A., Hadeid, M. SPATIOMAP generation from SPOT 5 super mode images EN_8_1
Brázdil, K. Projekt tvorby nového výškopisu území České republiky CZ_5_2
Brodský, L., Kolomaznik, J., Bartalos, T. Object-based image analysis for very high resolution land cover classification in security and emergency EN_19_1
Brus, J., Dobešová, Z., Kaňok, J. Knowlege for expert systems in cartography EN_4_9
Burian, J., Němcová, Z., Chrudimská, J.Kartografické chyby v územně plánovací dokumentaciP_3

Return to List of papers


C

Authors Title Number
Cajthaml, J., Krejčí, J. Portál pro podporu výuky GIS P_4
Cenek, P., Tarábek, P.Acquisition of data for transportation models using automatic analysis of graphical information
Cibula, R., Jankovič, J.Využitie RIA (Rich Internet application) v lesníckom informačnom systéme

Return to List of papers


Č

Authors Title Number
Čada, V. Geoprostorová data v projektu „Účelová katastrální mapa“ CZ_1_3
Čepický, J., Vohnout, P., Kafka, Š. HSLayers mapping framework EN_2_11

Return to List of papers


D

Authors Title Number
David, V., Krása, J.
Metodika pro stanovení potenciálních povodňových rizik v malých povodích založená na využití dat a nástrojů GIS EN_2_7
Dobešová, Z., Dobrá, L., Schrottová, J. Evidence dat územně analytických podkladů šitá na míru CZ_2_3
Douda, P., Klimánek, M., Kamínek, J., Malach, Š. Automatizované hodnocení rizika vzniku lesního požáru s využitím GIS CZ_6_6

Return to List of papers


E

Authors Title Number
Effat, H., Hegazy, M. Resource and Vulnerability Assessment of Suez Governorate, Egypt for New Industrial Settlements EN_16_4

Return to List of papers


F

Authors Title Number
Fárek, V., Unucka, J. Modelování povrchového odtoku v extrémním reliéfu CZ_2_5
Fekiač, M., Voskár, Š. GIS portál mesta Banská Bystrica CZ_4_3
Ferková, L., Maršík, V., Šikola, A. Geo Instant Messaging v operačním řízení IZS CZ_5_9

Return to List of papers


G

Authors Title Number
García Gómez, A., Fernández Álvarez, D., Malpica Velasco, J.A. Comparative analysis of SVM and Mahalanobis algorithms for road extraction from high resolution satellite imagery EN_11_1
Grill, S., Turek, M. GIS tools for assessment of the surface and groundwater water interactions in the river floodplains P_5

Return to List of papers


H

Authors Title Number
Hanzlová, M. Two different approaches of LULC and their impact to rainfall-runoff modelling EN_5_7
Hanzlová, M., Vanis, P., Saio, G., Marchese, A. NATURE-SDIplus: towards the implementation of the European SDI in nature conservation EN_2_19
Harbula, J.
Dependency of PM10 particles concentration on aerosol optical thickness value from the MODIS data
EN_2_1
Hegazy, M. Environmental Vulnerability Mapping in the Suez Governorate, Egypt Using SRTM Data and GIS EN_3_22
Hesslerová, P., Šíma, M. Method for detection of small water bodies developed for purpose of cage fish farming in Eastern Africa EN_1_1
Hladišová, B., Němcová, Z. A case study of territorial merging of urban plans of selected municipalities to a continuous vector map EN_5_9
Horák, J., Inspektor, T., Ivan, I., Hruška - Tvrdý, L. Monitoring of Socially Excluded Localities of Ostrava City EN_5_4
Horák, J., Vojtek, D., Inspektor, T., Belaj, P.Rozvoj GIS pro úřady práce

Return to List of papers


I

Authors Title Number
Ivan, I. Carpooling as the other possibility of commuting in the Czech Republic EN_14_4
Ivan, I., Belaj, P., Voznicová, T. Databáze přírůstků volných pracovních míst CZ_7_3

Return to List of papers


J

Authors Title Number
Janečka, K. Using Oracle Spatial towards the effective handling of spatial data of cadastre EN_1_20
Janiurek, D.
Využití geoinformačních technologíí u Policie ČR - Teorie & Praxe
Usage of Geoinformation Technology by the Police of the Czech Republic
CZ_4_9_CZ
CZ_4_9_EN
Jasinski, J., Pietrek, S., Walczykowski, P., Orych, A. Acquisition of spectral reflectance characteristics of land cover features based on hyperspectral images EN_3_1
Jedlička, K. Geomorfologický informační systém EN_11_4
Jenčo, M., Matečný, I. Insolation on the Steep North Slopes and Model r.sun EN_12_4
Juriš, M., Cibula, R. Implementácia údajov katastra do geodatabázy CZ_4_6
Juřikovská, L. Interpolation of Rainfall in the Mountainous Region EN_1_7

Return to List of papers


K

Authors Title Number
Kačmařík, M. Monitoring of Precipitable Water Vapor Over the Czech Republic by GPS EN_1_15
Kamínek, J. Apple iPhone technology in Mobile GIT EN_1_14
Knechtlová, B., Hlaváčová, I., Halounová, L. Subsidence Monitoring in Northern Bohemia by Method of Permanent Scatterers EN_12_1
Kočický, D. Spracovanie digitálnej geodatabázy Reprezentatívnych geoekosystémov v prostredí GIS. CZ_1_7
Košinár, M., Kohut, O. Methods in knowledge management of a knowledge based multi-agent system EN_2_13
Koška, M. Testovanie dátovej špecifikácie INSPIRE pre témy hydrografia a chránené územia CZ_3_1
Kottyan, L., Jancso, T. 3D City Guide EN_1_6
Krejčí, L. Hodnocení lesních území z hlediska výskytu větrných polomů pomocí GIS a logistické regrese CZ_2_6
Krůta, T., Havel, J. Zkušenosti z osmi let vývoje geoDB - platformy pro GIS CZ_3_2
Kubátová, E. Ministerstvo vnitra na cestě k formulování nové politiky státu v oblasti prostorových dat KN_2
Kubátová, E., Hrabík, T. Digitální mapa veřejné správy CZ_5_3
Kusendová, D. Využitie geoinformatiky v odboroch geografie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave CZ_3_12

Return to List of papers


L

Authors Title Number
Landa, M. OGR VFK Driver Implementation Issues EN_1_10
Lazecky, M. InSAR Used for Subsidence Monitoring of Mining Area OKR, Czech Republic EN_1_3
Ličev, L. , Krahulec, L., Král, J. Systém FOTOM 2009 na platformě NetBeans CZ_1_8
Lucas, G., Chen, C., Wu, X., Markus, B.Design, Implementation and Deployment of Grid-based Information Service and Portlets.
Lukeš, P. et all.Validation of CHRIS/PROBA chlorophyll content map for a Norway spruce forest stands using airborne imaging spectroscopy data of very high spatial resolutionEN_1_12

Return to List of papers


M

Authors Title Number
Malenovský, Z., Schaepman, M.E., Damm, A., Morsdorf, F. Imaging Spectroscopy of Vegetation Photosynthetic Activity KN_1
Malpica, J., Rodríguez, G. Satellite remote sensing classification with Artificial Neural Networks and Support Vector  Machines P_7
Mandrla, V. 3D Model of Carbon Relief in the Czech Part of Upper Silesian Coal Basin EN_4_5
Marek, L., Pászto, V., Tuček, P., Marek, J. Hypotheses testing in regression models and its using in landslide detection EN_2_4
Maretta, M. Odvodenie priestorových parametrov pre hydrologický model GODRUM (Geographically Oriented Distributed Runoff Model) v prostredí GIS CZ_1_5
Martinez de Aguirre, A., Malpica, J. A. Morphological filter for removing nonground measurements from LIDAR data EN_5_5
Midulla, P. A Location Based Service for the production of interactive photographs EN_2_16
Mildorf, T., Čada, V., Čerba, O., Fiala, R., Janečka, K., Jedlička, K., Ježek, J. Plan4all – návrh datových specifikací aneb cesta k implementaci INSPIRE CZ_1_1
Miřijovský, J., Harbula, J. Air quality modeling using methods of remote sensing P_8
Myshliakou, S.Automated Interpretation of Soils on Agricultural Lands of Belarus Based on High-Resolution Multispectral Satellite Imagery
EN_7_1

Return to List of papers


N

Authors Title Number

Return to List of papers


O

Authors Title Number
Ojo, A., Adesina, F. A. An Assessment of the Efficiency of Landsat, Nigeriasat-1 and Spot Images for Landuse/Landcover Analysis in Ekiti West Area of Nigeria P_9
Orych, A., Walczykowski, P., Paluchowski, L. Distinguishing camouflaged man-made objects from a natural backgroundEN_4_1
Östman, A.Network for testing GI servicesKN_3

Return to List of papers


P

Authors Title Number
Páltiková, V., Falckrábová, D. Intellectual Property Right a legislatíva na Slovensku v oblasti geoinformatiky P_10
Palys, M., Antosz, M., Palys, M., Latos, D. Environmental Measurements of Roads as a Valueable Contributions to GIS EN_4_19
Pászto, V., Marek, L., Tuček, P., Kuprová, L. Visualization of statistical inferences over CZSO database EN_1_9
Pazdera, J., Stránský, D. Využití mobilního laserového skenování při tvorbě, správě a aktualizaci digitální technické mapy CZ_1_2
Pechanec, V., Kilianová, H., Hrubošová, M. Analýza vybraných faktorů mikroklimatu v okolí ekotonů pomocí GIS CZ_2_7
Pietrek, S., Jasinski, J., Walczykowski, P., Orych, A. Using hyperspectral techniques in quality assessment of water bodies EN_6_1
Pobiš, I., Kajba, M., Pajtík, J. Dátový model IS Monitoringu lesa, možnosti aktualizácie a publikácie dát CZ_5_6
Pohjola, J., Turunen, J., Lipping, T., Ikonen, A. Statistical estimation of land uplift model parameters for landscape development modeling in ArcGIS environment EN_6_5
Potůčková, M., Grill, S., Lysák, J.
Evakuační GIS pro projekt TANGO
Evacuation GIS for the TANGO Project
CZ_1_9_CZ
CZ_1_9_EN

Return to List of papers


R

Authors Title Number
Richnavský, J., Šír, B., Bobáľ, P. Modelovanie transportu sedimentov v povodí pomocou dynamického erózneho modelu ArcSWAT 2005 P_11
Rodríguez Berrocal, F., Malpica Velasco, J. A. Detection of vegetation changes in high resolution satellite imageries with SVM and Mahalanobis distance algorithms EN_14_1
Růžička, J., Prager, M.LiveCD a virtualizace ve výuceCZ_4_12
Růžička, J., Šeliga, M.Catalogue Services LiteEN_1_11
Říha, P.Harmonizace českých metadat se směrnicí INSPIREEN_1_18

Return to List of papers


S

Authors Title Number
Samadzadegan, F., Abootalebi, A., Alizadeh, A. Evaluation of the Potential of Swarm Clustering Techniques in Hyperspectral Data EN_1_2
Samadzadegan, F., Saeedi, S., Hasani, H. Evaluating the potential of ant colony optimization in clustering of LIDAR data EN_15_1
Sergeeva, M., Gershenzon, V., Gershenzon, O., Ippolitov, V., UniScan X-band ground station is the base for university laboratory of Earth observation for investigation of global changes EN_16_1
Smejkalová, E. ESTE – systems for response to the nuclear accidents and evaluation of radiological impacts EN_1_22
Stanková, H. Object-oriented classification of Landsat imagery and aerial photographs for land cover mapping EN_20_1
Suchoň, D., Čarný, P., Smejkalová, E., Chylý, M. ESTE Dukovany– systém na podporu rozhodovania Krízového štábu SÚJB ČR CZ_2_9

Return to List of papers


Š

Authors Title Number
Šeděnková, M., Horák, J., Inspektor, T., Ivan, I. Analýza potenciálu dojížďky do zaměstnání VLD pro části obcí v České republice CZ_1_4
Šímová, P. Výuka geoinformatiky na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze P_12
Šír, B. a kol. Metodika stanovení ohroženosti území erozně-sedimentačními procesy za extrémních hydrometeorologických situací na příkladu povodí Stonávky P_13
Škarpich, V, Inspektor, T., Mičulková, J., Krokerová, K., Adamec, M. Atlas životního prostředí v Ostravě CZ_3_7
Švec, M., Halounová, L. Určení vlivu evapotranspirace pro zpřesnění srážko-odtokových modelů P_14

Return to List of papers


T

Authors Title Number
Tabib Mahmoudi, F., Samadzadegan, F. A multi-agent strategy for automatic 3D object recognition based on the fusion of LIDAR range and intensity data EN_17_1
Tassetti, A. N., Malinverni, E.S., Mancini, A.T-MAP: an automatic approach for a GIS-ready landscape monitoring

Return to List of papers


U

Authors Title Number
Uhlířová, K. Možnosti využití leteckého laserového skenování pro vodohospodářské účely CZ_3_5
Uhlířová, K. Možnosti využití leteckého laserového skenování pro vodohospodářské účely P_15
Unucka, J. a kol.Bleskové povodně - návrh metodiky stanovení ohrožení území a varovného systému
Unucka, J. et allAnalysis of LULC Impact on the Runoff and Erosion Processes in LandscapeEN_4_7
Unucka, J., Říhová, V., Hořínková, M.Modelování kvartérních fluviálních procesů s využitím GIS

Return to List of papers


V

Authors Title Number
Vakhnin, M. Geospatial analysis of lineaments and local structures using geographic information system P_16
Vondráková, A. An Analysis and Geovisualization of Selected Hazards EN_2_22
Vondráková, A. Problematika autorských práv v geoinformatice a v kartografii v ČR CZ_4_2
Voženílek V., Tuček, P., Pászto, V., Marek, L., Schmidt, N., Tučková, M. Technologie, tvorba a užívání turistické multimediální navigace
EN_1_16

Return to List of papers


W

Authors Title Number
Walczykowski, P., Pietrek, S., Jasinski, J., Orych, A. Analysis of the surface of historical buildings using terrestrial hyperspectral techniques EN_5_1

Return to List of papers


Z

Authors Title Number
Zhou, X., Chen, C., Lucas, G., Markus, B., Király, G. Mapping the vertical distribution of vegetation and typical plant community of Wuyi Mountain Reserve with remote sensing image EN_18_1

Return to List of papers