GIS Ostrava 2010

VSB - TU Ostrava, 24. - 27. 1. 2010

Seznam příspěvků dle sekcí/List of papers by sections

Keynotes / Klíčové příspěvky


Výzkumný blok/Research section

Remote Sensing and Photogrammetry
Digital Elevation Models
Spatial Data Infrastructure
Linking GIS and Hydrological Modelling
Visualisation
Spatial Analyses and Modelling in GIS
Disaster and Risk Management
Geoweb, Open GIS, Open Source GIS
Mobile GIT, GNSS and Location Based Services
Ontology and Conceptual modelling in GIS

Aplikační blok/Application section - only in Czech language

Data pro GIS
Implementace INSPIRE
GIS ve veřejné správě
GIS ve vodním hospodářství
GIS v zemědělství a lesnictví
GIS v operačním a krizovém řízení
GIS v ochraně životního prostředí
Vzdělávání v oblasti geoinformatiky a geoinformačních technologií

Postery/PostersKeynotes / Klíčové příspěvky 

Authors Title
Malenovský, Z., Schaepman, M.E., Damm, A., Morsdorf, F. Imaging Spectroscopy of Vegetation Photosynthetic Activity
Kubátová, E. Ministerstvo vnitra na cestě k formulování nové politiky státu v oblasti prostorových dat
Östman, A. Network for testing GI services

Return to List of papers


Remote Sensing and Photogrammetry 

Authors Title
Barka, I., Bucha, T. Processing and utilization of remote sensing data in the regional information system (RIS) of ecological and productive state of forest
Boukerch, I., Takarli, B., Djilali, A., Hadeid, M. SPATIOMAP generation from SPOT 5 super mode images
Brodský, L., Kolomaznik, J., Bartalos, T. Object-based image analysis for very high resolution land cover classification in security and emergency
García Gómez, A., Fernández Álvarez, D., Malpica Velasco, J.A. Comparative analysis of SVM and Mahalanobis algorithms for road extraction from high resolution satellite imagery
Harbula, J. Dependency of PM10 particles concentration on aerosol optical thickness value from the MODIS data
Hesslerová, P., Šíma, M. Method for detection of small water bodies developed for purpose of cage fish farming in Eastern Africa
Jasinski, J., Pietrek, S., Walczykowski, P., Orych, A. Acquisition of spectral reflectance characteristics of land cover features based on hyperspectral images
Knechtlová, B., Hlaváčová, I., Halounová, L. Subsidence Monitoring in Northern Bohemia by Method of Permanent Scatterers
Lazecky, M. InSAR Used for Subsidence Monitoring of Mining Area OKR, Czech Republic
Myshliakou, S. Automated Interpretation of Soils on Agricultural Lands of Belarus Based on High-Resolution Multispectral Satellite Imagery
Orych, A., Walczykowski, P., Paluchowski, L. Distinguishing camouflaged man-made objects from a natural background
Pietrek, S., Jasinski, J., Walczykowski, P., Orych, A. Using hyperspectral techniques in quality assessment of water bodies
Rodríguez Berrocal, F., Malpica Velasco, J. A. Detection of vegetation changes in high resolution satellite imageries with SVM and Mahalanobis distance algorithms
Samadzadegan, F., Abootalebi, A., Alizadeh, A. Evaluation of the Potential of Swarm Clustering Techniques in Hyperspectral Data
Samadzadegan, F., Saeedi, S., Hasani, H. Evaluating the potential of ant colony optimization in clustering of LIDAR data
Sergeeva, M., Gershenzon, V., Gershenzon, O., Ippolitov, V. UniScan X-band ground station is the base for university laboratory of Earth observation for investigation of global changes
Stanková, H. Object-oriented classification of Landsat imagery and aerial photographs for land cover mapping
Tabib Mahmoudi, F., Samadzadegan, F. A multi-agent strategy for automatic 3D object recognition based on the fusion of LIDAR range and intensity data
Tassetti, A. N., Malinverni, E.S., Mancini, A. T-MAP: an automatic approach for a GIS-ready landscape monitoring
Walczykowski, P., Pietrek, S., Jasinski, J., Orych, A. Analysis of the surface of historical buildings using terrestrial hyperspectral techniques
Zhou, X., Chen, C., Lucas, G., Markus, B., Király, G. Mapping the vertical distribution of vegetation and typical plant community of Wuyi Mountain Reserve with remote sensing image

Return to List of papers


Digital Elevation Models

Authors Title
Barták, V. New computer program for digital terrain analysis
Mandrla, V. 3D Model of Carbon Relief in the Czech Part of Upper Silesian Coal Basin
Martinez de Aguirre, A., Malpica, J. A. Morphological filter for removing nonground measurements from LIDAR data
Pohjola, J., Turunen, J., Lipping, T., Ikonen, A. Statistical estimation of land uplift model parameters for landscape development modeling in ArcGIS environment

Return to List of papers


Spatial Data Infrastructure 

Authors Title
Hanzlová, M., Vanis, P., Saio, G., Marchese, A. NATURE-SDIplus: towards the implementation of the European SDI in nature conservation
Boukerch, I., Bachir, T., Kheira, A., Mohamed, H., Hichem, D., Hocine, A. The “spatio-cadaster” a solution for the Algerian steppe and saharian regions cadastral work
Janečka, K. Using Oracle Spatial towards the effective handling of spatial data of cadastre
Palys, M., Antosz, M., Palys, M., Latos, D. Environmental Measurements of Roads as a Valueable Contributions to GIS

Return to List of papers


Linking GIS and Hydrological Modelling

Authors Title
Hanzlová, M. Two different approaches of LULC and their impact to rainfall-runoff modelling
Juřikovská, L. Interpolation of Rainfall in the Mountainous Region
Unucka, J. et allAnalysis of LULC Impact on the Runoff and Erosion Processes in Landscape

Return to List of papers


Visualisation 

Authors Title
Hladišová, B., Němcová, Z. A case study of territorial merging of urban plans of selected municipalities to a continuous vector map
Brus, J., Dobešová, Z., Kaňok, J. Knowlege for expert systems in cartography
Pászto, V., Marek, L., Tuček, P., Kuprová, L. Visualization of statistical inferences over CZSO database

Return to List of papers


Spatial Analyses and Modelling in GIS

 
Authors Title
Marek, L., Pászto, V., Tuček, P., Marek, J. Hypotheses testing in regression models and its using in landslide detection
Jenčo, M., Matečný, I. Insolation on the Steep North Slopes and Model r.sun
Biskupič, M., Barka, I. Spatial modelling of snow avalanche run-outs using GIS
Effat, H., Hegazy, M. Resource and Vulnerability Assessment of Suez Governorate, Egypt for New Industrial Settlements
Horák, J., Inspektor, T., Ivan, I., Hruška - Tvrdý, L. Monitoring of Socially Excluded Localities of Ostrava City
Ivan, I. Carpooling as the other possibility of commuting in the Czech Republic

Return to List of papers


Disaster and Risk Management

Authors Title
Hegazy, M. Environmental Vulnerability Mapping in the Suez Governorate, Egypt Using SRTM Data and GIS
Smejkalová, E. ESTE – systems for response to the nuclear accidents and evaluation of radiological impacts
Vondráková, A. An Analysis and Geovisualization of Selected Hazards

Return to List of papers


Geoweb, Open GIS, Open Source GIS

Authors Title
Čepický, J., Vohnout, P., Kafka, Š. HSLayers mapping framework
Lucas, G., Chen, C., Wu, X., Markus, B. Design, Implementation and Deployment of Grid-based Information Service and Portlets.
Růžička, J., Šeliga, M. Catalogue Services Lite
Landa, M. OGR VFK Driver Implementation Issues

Return to List of papers


Mobile GIT, GNSS and Location Based Services

Authors Title
Kačmařík, M. Monitoring of Precipitable Water Vapor Over the Czech Republic by GPS
Kamínek, J. Apple iPhone technology in Mobile GIT
Kottyan, L., Jancso, T. 3D City Guide
Midulla, P. A Location Based Service for the production of interactive photographs

Return to List of papers


Ontology and Conceptual modelling in GIS

 
Authors Title
Alonso, C., Malpica, J. A. Towards a fully automatic cartographic feature extraction
Cenek, P., Tarábek, P. Acquisition of data for transportation models using automatic analysis of graphical information
Košinár, M., Kohut, O. Methods in knowledge management of a knowledge based multi-agent system

Return to List of papers


Data pro GIS 

Authors Title
Brázdil, K. Projekt tvorby nového výškopisu území České republiky
Pazdera, J., Stránský, D. Využití mobilního laserového skenování při tvorbě, správě a aktualizaci digitální technické mapy
Krůta, T., Havel, J. Zkušenosti z osmi let vývoje geoDB - platformy pro GIS
Vondráková, A. Problematika autorských práv v geoinformatice a v kartografii v ČR
Voženílek V., Tuček, P., Pászto, V., Marek, L., Schmidt, N., Tučková, M. Technologie, tvorba a užívání turistické multimediální navigace

Return to List of papers


Implementace INSPIRE

Authors Title
Mildorf, T., Čada, V., Čerba, O., Fiala, R., Janečka, K., Jedlička, K., Ježek, J. Plan4all – návrh datových specifikací aneb cesta k implementaci INSPIRE
Říha, P. Harmonizace českých metadat se směrnicí INSPIRE
Bartoš, J., Souček, P. Publikační databáze grafických dat Katastru nemovitostí
Koška, M. Testovanie dátovej špecifikácie INSPIRE pre témy hydrografia a chránené územia

Return to List of papers


GIS ve veřejné správě 

Authors Title
Kubátová, E., Hrabík, T. Digitální mapa veřejné správy
Čada, V. Geoprostorová data v projektu „Účelová katastrální mapa“
Fekiač, M., Voskár, Š. GIS portál mesta Banská Bystrica
Horák, J., Vojtek, D., Inspektor, T., Belaj, P. Rozvoj GIS pro úřady práce
Ivan, I., Belaj, P., Voznicová, T. Databáze přírůstků volných pracovních míst
Dobešová, Z., Dobrá, L., Schrottová, J. Evidence dat územně analytických podkladů šitá na míru
Šeděnková, M., Horák, J., Inspektor, T., Ivan, I. Analýza potenciálu dojížďky do zaměstnání VLD pro části obcí v České republice

Return to List of papers


GIS ve vodním hospodářství

Authors Title
Adamec, M. Vliv použitých výškových dat na výsledky srážkoodtokového modelování v povodí Lubiny
David, V., Krása, J. Metodika pro stanovení potenciálních povodňových rizik v malých povodích založená na využití dat a nástrojů GIS
Fárek, V., Unucka, J. Modelování povrchového odtoku v extrémním reliéfu
Maretta, M. Odvodenie priestorových parametrov pre hydrologický model GODRUM (Geographically Oriented Distributed Runoff Model) v prostredí GIS
Uhlířová, K. Možnosti využití leteckého laserového skenování pro vodohospodářské účely
Unucka, J., Říhová, V., Hořínková, M. Modelování kvartérních fluviálních procesů s využitím GIS
Unucka, J. a kol. Bleskové povodně - návrh metodiky stanovení ohrožení území a varovného systému

Return to List of papers


GIS v zemědělství a lesnictví

Authors Title
Cibula, R., Jankovič, J. Využitie RIA (Rich Internet application) v lesníckom informačnom systéme
Krejčí, L. Hodnocení lesních území z hlediska výskytu větrných polomů pomocí GIS a logistické regrese
Pobiš, I., Kajba, M., Pajtík, J. Dátový model IS Monitoringu lesa, možnosti aktualizácie a publikácie dát
Douda, P., Klimánek, M., Kamínek, J., Malach, Š. Automatizované hodnocení rizika vzniku lesního požáru s využitím GIS
Juriš, M., Cibula, R. Implementácia údajov katastra do geodatabázy

Return to List of papers


GIS v operačním a krizovém řízení

Authors Title
Ferková, L., Maršík, V., Šikola, A. Geo Instant Messaging v operačním řízení IZS
Janiurek, D. Využití geoinformačních technologíí u Policie ČR - Teorie & Praxe
Potůčková, M., Grill, S., Lysák, J. Evakuační GIS pro projekt TANGO
Suchoň, D., Čarný, P., Smejkalová, E., Chylý, M. ESTE Dukovany– systém na podporu rozhodovania Krízového štábu SÚJB ČR

Return to List of papers


GIS v ochraně životního prostředí

Authors Title
Bitta, J., Jančík, P., Pavlíková, I Automatizované generování map v systému ADMoSS
Jedlička, K. Geomorfologický informační systém
Kočický, D. Spracovanie digitálnej geodatabázy Reprezentatívnych geoekosystémov v prostredí GIS.
Ličev, L. , Krahulec, L., Král, J. Systém FOTOM 2009 na platformě NetBeans
Škarpich, V, Inspektor, T., Mičulková, J., Krokerová, K., Adamec, M. Atlas životního prostředí v Ostravě
Pechanec, V., Kilianová, H., Hrubošová, M.Analýza vybraných faktorů mikroklimatu v okolí ekotonů pomocí GIS

Return to List of papers


Vzdělávání v oblasti geoinformatiky a geoinformačních technologií 

Authors Title
Růžička, J., Prager, M. LiveCD a virtualizace ve výuce
Kusendová, D. Využitie geoinformatiky v odboroch geografie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Return to List of papers


Posterová sekce 

Authors Title
Bartečko, A., Kořínek, K. Když je interoperabilita jen prázdným slovem...
Bicanová, M. Porovnání extrakce objektů z obrazových dat pomocí extenzí Image Analysis a Feature Analyst
Burian, J., Němcová, Z., Chrudimská, J. Kartografické chyby v územně plánovací dokumentaci
Cajthaml, J., Krejčí, J. Portál pro podporu výuky GIS
Grill, S., Turek, M. GIS tools for assessment of the surface and groundwater water interactions in the river floodplains
Malpica, J., Rodríguez, G. Satellite remote sensing classification with Artificial Neural Networks and Support Vector  Machines
Lukeš, P. et all. Validation of CHRIS/PROBA chlorophyll content map for a Norway spruce forest stands using airborne imaging spectroscopy data of very high spatial resolution
Miřijovský, J., Harbula, J. Air quality modeling using methods of remote sensing
Ojo, A., Adesina, F. A. An Assessment of the Efficiency of Landsat, Nigeriasat-1 and Spot Images for Landuse/Landcover Analysis in Ekiti West Area of Nigeria
Páltiková, V., Falckrábová, D. Intellectual Property Right a legislatíva na Slovensku v oblasti geoinformatiky
Richnavský, J., Šír, B., Bobáľ, P. Modelovanie transportu sedimentov v povodí pomocou dynamického erózneho modelu ArcSWAT 2005
Šímová, P. Výuka geoinformatiky na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze
Šír, B. a kol. Metodika stanovení ohroženosti území erozně-sedimentačními procesy za extrémních hydrometeorologických situací na příkladu povodí Stonávky
Švec, M., Halounová, L. Určení vlivu evapotranspirace pro zpřesnění srážko-odtokových modelů
Uhlířová, K. Možnosti využití leteckého laserového skenování pro vodohospodářské účely
Vakhnin, M. Geospatial analysis of lineaments and local structures using geographic information system

Return to List of papers